Vi utfører EU-Kontroll på biler opp til 7.5 tonn
Vi er et offentlig godkjent verksted, og utfører eu-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll som er den korrekte benevnelsen, på kjøretøy opp til 7.5 tonn. Dersom kontrollen avdekker eventulle feil eller mangler kan vi også være behjelpelige med å utbedre disse til meget konkurransedyktige priser.


Hva er EU-Kontroll
EU Kontrollen sier kun noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. Den omfatter ikke test eller inspeksjon av driftsikkerhet, som motor, drivverk eller clutch. Alle biler eldre enn 4 år skal inn til kontroll annenhvert år. Det året bilen er førstegangsregistrert bestemmer hvilket år du skal til kontroll. Alle biler som er registrert første gang etter 1.januar 1960 skal inn til periodisk kontroll annet hvert år. Det er bileierens ansvar å sørge for at bilen gjennomgår denne kontrollen og godkjennes innen utløpet av kontrollfristen
Når skal bilen kontrolleres
Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år. Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser, skal fremstilles til kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret.

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal vøre kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Personbil (Opp til 3.5 tonn)
EU-Kontroll
Etterkontroll
Lett lastebil (Opp til 7.5 tonn)
EU-Kontroll
Etterkontroll
Sjekk frist for EU-Kontroll på din bil
Kjøretøy
Registreringsår
Siste siffer i reg.nr.
  • Skilt med 1 som siste siffer framstilles i Januar
  • Skilt med 2 som siste siffer framstilles i Februar
  • Skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
  • Skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
  • Skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
  • Skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
  • Skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
  • Skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
  • Skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
  • Skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober